а даними фінансової звітності підприємства визначити стан відтворення основних засобів та ступінь їх придатності для використання (табл. 1). Зробити висновки.

Таблиця 1
Аналіз відтворення основних засобів ТОВ "Готель "Мрія"
Показники Основні засоби в тому числі
всього обладнання транспортні засоби
2021 рік 2022 рік 2021 рік 2022 рік 2021рік 2022 рік
Наявність та рух засобів, тис. грн.
Залишок на початок року 16420 6294 7205
Надійшло за рік 9505 7800 2014 2140 1820 1900
Вибуло за рік 6000 6420 3500 3120 700 950
Залишок на кінець року
Знос засобів на кінець року 4501 4940 2049 2250 2804 2500
Показники відтворення засобів
Коефіцієнти : росту
вибуття
надходження
зносу

Висновки:

Остались вопросы?

а даними фінансової звітності підприємства визначити стан відтворення основних засобів та ступінь їх придатності для використання (табл. 1). Зробити висновки.<br><br>Таблиця 1<br>Аналіз відтворення основних засобів ТОВ "Готель "Мрія"<br>Показники Основні засоби в тому числі<br>всього обладнання транспортні засоби<br>2021 рік 2022 рік 2021 рік 2022 рік 2021рік 2022 рік<br>Наявність та рух засобів, тис. грн. <br>Залишок на початок року 16420 6294 7205 <br>Надійшло за рік 9505 7800 2014 2140 1820 1900<br>Вибуло за рік 6000 6420 3500 3120 700 950<br>Залишок на кінець року <br>Знос засобів на кінець року 4501 4940 2049 2250 2804 2500<br>Показники відтворення засобів <br>Коефіцієнти : росту <br>вибуття <br>надходження <br>зносу <br><br>Висновки: