III.Випишіть усi вiдомi вам художнi засоби. Народилась я на Україні, Де річки й світанки сині-сині. Змалку вчила мене моя мати Moву й рiдне слово шанувати. Моя рiдна українська мово, Я люблю твоє співуче слово. Я без нього, наче без родини, Бо я донька рiдної Вкраїни. Серце моє квiтне як в обновi, Коли чую українське слово. А воно ж, як птах, небес сягає. Краще мови рiдно нема. (О. Довгоп\'ят
срочно будь ласка ​
Ответ
0 (0 оценок)
0
annayatsiv31 7 месяцев назад
Светило науки - 76 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

В даному вірші використано такі художні засоби:

  • 1. Порівняння:

- "Де річки й світанки сині-сині" - порівняння річок і світанків з синьою-синьою кольоровою гамою.

  • 2. Алітерація:

- "Моя рiдна українська мово" - повторення звука "м" у словах, що надає мелодійності та виразності.

  • 3. Асонанс:

- "Серце моє квiтне як в обновi" - повторення звука "о" у словах.

  • 4. Метафора:

- "А воно ж, як птах, небес сягає" - українське слово порівнюється з птахом, що сягає небес, що може символізувати вищі сфери, чистоту.

  • 5. Символіка:

- "Краще мови рiдно нема" - українська мова стає символом чогось неперевершеного та неповторного.

Ці художні засоби додають поетичності та емоційності віршу, роблять його виразнішим та привабливим для читача.

Остались вопросы?