1)Визначити масу купрум (ІІ) оксиду, який утворюється при розкладі 14,7 г купрум (ІІ) гідроксиду.
2)Розрахувати масу солі, яка утвориться при взаємодії 13 г цинку з соляною кислотою.
3)Який об‘єм кисню (н.у.) утворюється при розкладі 6 г магній оксиду.
4) Розрахувати який об‘єм водню повинен вступити в реакцію з купрум (ІІ) оксидом, для утворення 32 г міді.
Ответ
5 (1 оценка)
1
Lolam2512 3 года назад
Светило науки - 26 ответов - 0 раз оказано помощи

1.

дано

m(Cu(OH)2) = 14.7 g

-------------------

m(CuO)-?

Cu(OH)2-->CuO+H2O

M(Cu(OH)2) =98 g/mol

n(Cu(OH)2)= m/M= 14.7 / 98 = 0.15 mol

n(Cu(OH)2) = n(CuO) = 0.15 mol

M(CuO) = 80 g/mol

m(CuO) = n*M = 0.15 * 80 = 12 g

ответ 12 г

2.

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Mr(Zn)=65 г/моль

Mr(ZnCl2)=136 г/моль

v=13:65=0,2 моль

m=136*0,2=27,2

3.

Получим, что при разложении 6 г оксида магния у нас получится 1,68 л.

Отримаємо, що при розкладанні 6 г оксиду магнію у нас вийде 1,68 л

Объяснение:

2MgO -> 2Mg + O2

n (MgO) = m / M

M (MgO) = 24г / моль + 16г / моль = 40 г / моль

n (MgO) = 6 г / 40 г = 0,15 моль

За співвідношенням молей: 2 моль (MgO): 1 моль (O2) = 0,15 моль: Х

Звідси Х = 0,075 моль - n (О2)

n = V / V молярний

V молярний = 22,4 л / моль

V = n помножити на V молярний

V = 0,075 моль х 22,4 л / моль = 1,68 л

4.

Ответ:

11,2 л

Объяснение:

Дано: |Розв'язання

m(Cu)=32 г |

_________

Знайти: | Cu+H2=H2O+Cu

V(H2)-? | Складаємо відношення:

1 : 0.5 : 1 т

X=1*0.5/1=0,5

V=n*Vm

Vm=22,4 л/моль-стандартне значення

V(H2)=22,4*0,5=11,2 л

Остались вопросы?